.com
EgeMacc
Ege Üniversitesi Biyomühendislik
EGE ÜNİVERSİTESİ MİKROALG KÜLTÜR KOLEKSİYONU

 

EGE-MACC, mikroalglerin kimyasal ve ekstre üretimi, çeşitli sektörlerdeki uygulamaları (sağlık, kozmetik, gıda vb.), enerji üretiminde kullanımı (biyodizel, biyohidrojen vb.), kültür sistem dizaynlarını (açık sistem-havuz ve kapalı sistem- fotobiyoreaktör) gerçekleştirmek için mikroalglerin izolasyonu, kültüre edilmesi ve uzun süreli muhafaza edilmesini hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda mikroalg kültür koleksiyonu (EGE-MACC) kurulmuştur.

Temel Ekipmanlar

Işıklandırmalı kültür inkübatörü, spektrofotometre, viskozimetre, ışık ölçer, hava pompası koleksiyonun alt yapısını oluşturmaktadır.

Araştırma Alanları

Mikroalg/siyanobakteri izolasyonu,

Kültür şartlarının optimizasyonu, biyokimyasal kompozisyonu ve metabolizma üzerine etkileri,

Mikroalg/siyanobakterilerin endüstriyel kullanımı,

Büyük ve laboratuvar ölçekte üretim sistemi tasarımı,