.com
EgeMacc
Ege Üniversitesi Biyomühendislik
EGE ÜNİVERSİTESİ MİKROALG KÜLTÜR KOLEKSİYONU
Aktiviteler
MAREX 26-28 Mayıs 2014 Aktiviteleri
08/11/2016
Görüntülenme Sayısı: 45 Yazdır Gönder (E-mail) Kaydet (Pdf)

Denizden Gelen Sağlık

Denizlerden ilaç etken maddesi arayan MAREX isimli Avrupa birliği projesi sonuçlandı.

Ege Üniversitesi, Mühendisilik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümünden Prof. Dr. Meltem CONK DALAYın çalışma ekibininde içinde bulunduğu MAREX projesinin son toplantısı Ege Üniversitesi Biyomühendislik bölümündegerçekleştirildi. Toplantıya MAREX projesi boyunca çalışmalarıyla katkıda bulunan Finlandiya, Fransa, İtalya, Belçika gibi 13 farklı ülke, 15 üniversiteden akademik, araştırma enstitüsü tabanlı ve 4endüstri tabanlı kuruluştan 40 bilim insanı katıldı.

MAREX projesi kapsamında yapılan çalışmalar, Denizel kaynaklı organizmalardan bioaktif moleküllerin bulunması ve bu moleküllerin farmasotik, nötrosotik, kozmetik, agrokimyasal, gıda işlemleri ve biyosensör uygulamaları ile ilişkili amaçlarla kullanımını ve endüstriye yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda MAREX projesi 2010 yılında başlamış olup, 26-28 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen final toplantısında 4 yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar bir araya getirilmiş ve değerlendirilmiştir. Akademik ve sanayinin yakın işbirliği ile MAREX projesi boyunca mikro, makro algleri, siyanobakterileri ve deniz anemonları Atlantik ve Pasifik okyanuslarından ayrıca Ege ve Baltık denizlerinden toplanarak, izole edilmiş ve sınıflandırılmışlardır. Bu organizmaların ekstraktları ve saflaştırılmış bileşikleri özellikle antikanser, anti-inflammator, antiviral ve antikuagulent gibi biyolojik aktiviteleri terapatik ve sanayi yönünden bitki büyüme regulasyonu, çeşitli tarama cihazları ile çalışılmıştır.

Elde edilen aktif bileşiklerin kromotografikizolasyonu ve yapı tayini analizleri yapılarak elde edildiği organizmanın da biyoteknolojik prosesler kullanılarak daha elverişli üreme metotları geliştirilmiştir. Ayrıca çalışma sayesinde elde edilen sonuçların patentlenerek ürüne dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

MAREX 26-28 Mayıs 2014 Aktiviteleri

Ege Üniversitesi EBİLTEM ziyareti

Ege Üniversitesi EBİLTEM ziyareti

MAREX 26-28 Mayıs 2014

MAREX 26-28 Mayıs 2014Kapat


Kapat